Digitalizarea proiectelor de construcții

CADWARE Engineering oferă servicii BIM de modelare 3D pentru Construcții (clădiri și infrastructură) la nivelul de detaliere solicitat de client.

Realizăm modele 3D pentru construcții existente, dar și pentru proiecte de construcții noi, atât pentru  mediul privat, cât și pentru companiile de stat.

Serviciile BIM sunt valabile pentru toate tipurile de clădiri: birouri, rezidențiale, facilități sportive, spații industriale, monumente istorice, aeroporturi, centre comerciale, spitale, instituții de învățământ sau hoteluri.

Serviciul de modelare 3D BIM (Building Information Modeling) este o metodologie avansată de proiectare și construcție care permite crearea unui model tridimensional detaliat al unui proiect de construcție. Acest model conține informații despre toate componentele proiectului, cum ar fi pereții, acoperișurile, ușile, ferestrele, instalațiile și sistemele electrice, toate în format digital.

Serviciul pe care il oferim le permite utilizatorilor să vizualizeze proiectul în detaliu înainte de construcție, ceea ce face posibile identificarea și rezolvarea problemelor înainte de a începe construcția. De asemenea, permite colaborarea între diferiți membri ai echipei de proiectare și construcție, în timp ce permite și partajarea informațiilor cu alte departamente, cum ar fi cel financiar sau de gestionare a proiectelor.

Serviciul de modelare 3D BIM poate fi utilizat în diverse etape ale proiectului, cum ar fi proiectarea, construcția și întreținerea clădirilor. De asemenea, poate fi utilizat pentru proiecte de orice dimensiune, de la clădiri rezidențiale mici și până la complexuri comerciale mari.

Cu acest serviciu de modelare 3D BIM se poate obține o planificare mai eficientă a etapelor de construcție, o construcție mai rapidă cu mai puține erori, ceea ce conduce la costuri mai mici și la o calitate superioară a clădirii finale.

Serviciul de digitalizare a proiectelor de construcții poate include o serie de tehnologii și metode pentru a transforma informațiile despre un proiect de construcție în format digital. Acestea pot include:

 1. Crearea de modele 3D ale clădirilor și sitului ceea ce poate permite o vizualizare virtuală a proiectului și poate facilita colaborarea între echipele de proiect.
 2. Scanarea laser ce permite capturarea detaliilor geometrice precise ale clădirilor existente pentru a fi utilizate în proiectarea pentru renovare sau extindere.
 3. Documentare BIM care poate permite gestionarea informațiilor despre proiect, cum ar fi specificațiile tehnice, etapele de lucru, și costurile, într-un singur sistem digital.

Digitalizarea proiectelor de construcții poate permite o mai bună colaborare între echipele de proiect, o mai bună planificare și control al costurilor, precum și o mai bună gestionare a informațiilor despre proiect.

„As-built” în domeniul construcțiilor se referă la documentația care descrie exact cum a fost ridicată o construcție, inclusiv toate modificările și variațiile față de proiectul original. Acest lucru poate include schițe, desene, modele 3D și alte documente care descriu aspecte precum dimensiunile, poziția, și materialele utilizate în proiect.

Documentația As-built este importantă din mai multe motive:

 • Asigură că proiectul a fost construit conform cu specificațiile și standardele aprobate;
 • Permite o mai bună înțelegere a proiectului pentru mentenanța și reparațiile ulterioare;
 • Servește drept bază pentru documentația de închidere a proiectului;
 • Poate fi folosită ca referință pentru proiecte similare în viitor;
 • Poate fi necesară pentru obținerea autorizațiilor sau aprobărilor de la autorități.

Documentația As-built este adesea creată la finalul proiectului, după ce toate lucrările au fost finalizate și verificate. Este important ca aceasta sa fie actualizată în timpul proiectului pentru a evita confuzii sau probleme în ultima etapă a proiectului.

SERVICII BIM OFERITE:

 • Digitalizare planuri 2D
 • Realizare releveu 3D clădiri pe baza scanării 3D
 • Modelare 3D folosind platfoma Revit sau Civil 3D
 • Detectare coliziuni între specialități
 • Coordonare între specialități
 • Generare liste de cantități din modele 3D
 • Randări și filme de prezentare

Principalele avantaje ale implementării procedurii de lucru BIM în procesul de proiectare, respectiv ale serviciilor oferite:

 • Reducerea erorilor din planșele de execuție și îmbunătățirea modului de a construi;
 • Reducerea întârzierii procesului de proiectare prin creșterea randamentului;
 • Coordonarea între specialități și detectarea coliziunilor;
 • Generarea listelor de cantități cu erori minime.

CUI NE ADRESĂM:

 • Investitori/dezvoltatori care acționează pe piața locală imobiliară;
 • Firme de proiectare arhitectură-structură-instalații;
 • Companii de execuție;
 • Proprietari de clădiri;
 • Autorități locale și centrale;
 • Firme de facility management.

Niveluri de detaliere:

Nivelul de detaliere înseamnă întreaga cantitate de informații pe care o conține elementul BIM. Există mai multe niveluri de detaliere după cum urmează:

 • LOD 100: Acest nivel de detaliere se referă la o reprezentare grafică simplă a unei construcții, care poate fi utilizată pentru a genera o imagine conceptuală. Modelul nu include informații despre poziționarea sau forma elementelor construcției, cum ar fi pereții, ferestrele sau ușile.
 • LOD 200: La acest nivel de detaliere, modelul conține informații despre poziționarea și forma elementelor construcției, cum ar fi pereții, ferestrele sau ușile. Acest nivel de detaliere poate fi utilizat pentru a genera desene de arhitectură și desene de situație.
 • LOD 300: La acest nivel de detaliere, modelul conține informații despre caracteristicile elementelor construcției, cum ar fi dimensiunile și materialele utilizate. Acest nivel de detaliere poate fi utilizat pentru a genera desene de execuție și rapoarte de proiectare.
 • LOD 350: La acest nivel de detaliere, modelul conține informații despre caracteristicile și comportamentul elementelor construcției, cum ar fi dimensiunile și materialele utilizate, precum și despre performanța și comportamentul acestor elemente, cum ar fi rezistența la incendii, izolația termică sau performanța acustică. Acest nivel de detaliere poate fi utilizat pentru a genera analize și simulări, cum ar fi analiza performanței energetice sau analiza comportamentului în caz de incendiu.
 • LOD 400: La acest nivel de detaliere, modelul conține informații despre instalarea și conectarea sistemelor tehnice, cum ar fi HVAC, electricitate sau apă. Acest nivel de detaliere poate fi utilizat pentru a genera desene de instalații și liste de materiale.
 • LOD 500 în BIM (Building Information Modeling) se referă la cel mai înalt nivel de detaliere, care include informații detaliate despre funcționarea și întreținerea sistemelor tehnice din construcție, cum ar fi HVAC, electricitate, apă sau sisteme de control. Modelul BIM la acest nivel de detaliere ar trebui să conțină informații despre configurația sistemelor, cum ar fi poziția și dimensiunile componentelor, precum și despre caracteristicile acestor componente, cum ar fi puterea sau capacitatea.

Cere oferta aici:

Back to Top
×