Analiza GIS a datelor în Spatial Manager for AutoCAD

Spatial Manager este o aplicație utilizată pentru gestionarea datelor spațiale într-un mod simplu și rapid. Acest instrument a fost dezvoltat de un grup de profesioniști care lucrează în domenii precum GIS, planificare, infrastructură și inginerie civilă. Spatial Manager oferă utilizatorilor instrumente puternice pentru a aborda cele mai comune sarcini de gestionare și operare a informațiilor spațiale. Aplicația rulează pe desktop (Windows), AutoCAD, BricsCAD, GstarCAD, ZWCAD. În rândurile următoare vă prezentăm câteva dintre funcționalitățile aplicației Spatial Manager AutoCAD.

Analiza GIS a datelor folosind Spatial Manager for AutoCAD

Spatial Analysis

Efectuarea operațiunilor de analiză spațială asupra obiectelor din desen sau hartă generând obiecte noi din astfel de analize.

Spatial Manager Analysis oferă un set cuprinzător de instrumente pentru a efectua operațiuni de analiză spațială asupra obiectelor vectoriale ale desenului sau hărții și a datelor atașate acestora, rezultând obiecte noi generate de rezoluția unor astfel de operațiuni.

Operațiunile de analiză spațială pot fi efectuate pe o combinație de tabele, straturi sau obiecte de desen selectate anterior prin interacțiunea cu elementele de pe ecran sau prin utilizarea interogărilor avansate de selecție ale aplicației.

Buffer

Generarea poligoanelor “tampon” în jurul entităților punctiforme, liniare sau poligonale.

Cum creezi o distanță constantă de ceva? Răspunsul este de a utiliza instrumentul Buffer.

Un buffer în GIS este o reclasificare bazată pe distanță. Bufferul implică măsurarea distanței spre exterior în toate direcțiile față de un obiect.

Analiza-datelor-GIS-Spatial-Manager-cadware-engineering

Overlay

Vă permite să creați noi caracteristici bazate pe operații geometrice și de date între două grupuri de obiecte spațiale existente. Aceste operațiuni sunt: Intersect, Union, Erase, Identity, Clip, Paste și Symmetric Difference.

Analiza suprapunerilor este una dintre operațiunile GIS spațiale. Analiza suprapunerii integrează datele spațiale cu datele atributelor. (Atributele sunt informații despre fiecare entitate de hartă.) Analiza suprapunerii face acest lucru prin combinarea informațiilor dintr-un strat GIS cu un alt strat GIS pentru a deriva sau a deduce un atribut pentru unul dintre straturi.

Cel mai simplu, analiza suprapunerilor poate fi o operație vizuală, dar operațiile analitice necesită ca unul sau mai multe straturi de date să fie unite fizic. Această suprapunere sau îmbinare spațială poate integra date de diferite tipuri, cum ar fi solurile, vegetația, proprietatea asupra terenurilor, jurisdicțiile etc. cu parcelele evaluatorului.

DETALII ATAȘAMENT Analiza-GIS-a-datelor-cadware-engineering.png 22 februarie

Dissolve

Generarea de poligoane noi pe baza grupării altor poligoane adiacente cu unele date commune.

Instrumentul Dizolvare unifică limitele adiacente pe baza valorilor atributelor comune.

Numai dacă poligoanele vecine au același atribut de dizolvare, atunci limitele se vor îmbina într-una singură.

Dizolvarea este în principal pentru generalizare și simplifică întotdeauna granițele de la una mai complexă.

Puteți utiliza acest instrument cu cele trei tipuri principale de geometrie, inclusiv puncte, linii și poligoane.

GIS-Spatial-Manager-for-AutoCAD-cadware-engineering

Polygon centroids

Vă permite să generați centroizi (entități punctuale) pentru poligoanele selectate. Datele poligoanelor vor fi atașate și la entitățile Centroid.

Un centroid este centrul geometric al unui obiect geometric: o curbă unidimensională, o zonă bidimensională sau un volum tridimensional. Centroizii sunt utili pentru multe situații în Statică și cursuri ulterioare, inclusiv analiza forțelor distribuite, îndoirea fasciculului și torsiunea arborelui.

Generează o entitate punctuală la centroidul unei entități poligonale primare pe care o creați într-o hartă. Constructorul este disponibil cu șabloane de componente de puncte atunci când geometria principală a obiectelor spațiale este un poligon.

Polygon-centroids-Spatial-Manager-for-AutoCAD-cadware

Areas of Influence

Creează poligoane definite de seturile de puncte cele mai apropiate de fiecare punct al unei selecții din hartă (diagrame Voronoi).

Spatial-Manager-for-AutoCAD-Area-of-influence-cadware