Beneficiile Digital Twin pentru utilizatori

Conceptul de Digital Twin se referă la reprezentarea digitală a unui produs sau proces din viața reală, de la începutul și până la sfârșitul ciclului de viață al produsului respectiv. Această tehnologie este tot mai mult folosită în industria construcțiilor, deoarece oferă multiple avantaje tuturor părților interesate.

Prin utilizarea tehnologiei Digital Twin se obțin informații esențiale care pot ajuta la înțelegerea prezentului și prezicerea viitorului în tot ceea ce ține de activul (produsul sau procesul fizic) din lumea reală. În rândurile următoare vom enumera beneficiile implementării Digital Twin pentru utilizatori în cazul clădirilor.

Potențiali utilizatori

Manageri de clădiri

Rezultate urmărite

Dezvoltarea unui sistem de control al clădirii plătit de proprietari, dar gestionat de managerii de clădiri. Aceștia îi asigură că renovările viitoare vor fi controlate de ei.

Informații într-un singur loc. Modele as-built, consumuri de energie, apă și electricitate.

Economie de timp și un proces de lucru mai eficient (venitul lor înseamnă de obicei un onorariu fix).

Posibile beneficii din implementarea Digital Twin

Lucrări de renovare mai ușor de pus în execuție (utilizarea datelor BIM ale Digital Twin).

Evaluarea timpurie a posibilelor măsuri de îmbunătățire.

Cunoașterea generală a stării clădirii pentru sarcinile zilnice de management. Digital Twin oferă avantaje pentru implementarea sarcinilor de mentenanță de rutină.

Monitorizare constantă și acces ușor la documente.

Beneficii-Digital-Twin-pentru-utilizatori-cadware-engineering

Subcontractori pentru lucrări de renovare

Rezultate urmărite

Un control precis și fiabil al stării clădirii, care va fi disponibil atunci când sunt necesare renovări și update-uri. Când lucrați pentru un preț fix, rezultă mai puține surprize neplăcute.

Posibile beneficii din implementarea Digital Twin

Aveți un plan clar cu privire la ceea ce trebuie făcut. Un scop mai bun al lucrărilor de renovare.

Propuneri predefinite (materiale, tehnologii, soluții etc.) pentru activități de renovare.

Acces facil la inventarul bogat al materialelor și instrumente de proiectare dinamice; flux de date facilitat.

Proiectare dinamică pe tot parcursul procesului de construcție pentru a se asigura că construcția corespunde designului/proiectului și corectare a erorilor timpurii, monitorizare constantă și acces ușor la documente.

Timp redus de finalizare a proiectului, costuri reduse datorită utilizării eficiente a forței de muncă și a resurselor. Evaluarea ușoară și transparentă a costurilor și stabilirea unei încrederi reciproce cu clientul.

Starea de mentenanță în model, valorile curente și datele anterioare pentru consumul de energie, temperatură și alți senzori.

Organizația/compania ar putea avea o bază de clienți mai mare și să atragă mai mulți clienți.

Digital-Twin-lucrari-de-renovare-cadware-engineering

Public (proprietar guvernul)

Rezultate urmărite

Cifre cheie disponibile, informații actualizate și modele de la clădire.

Investiții bugetare și controlul calității. Economii de timp și costuri.

Posibile beneficii din implementarea Digital Twin

Lucrări de renovare mai ușor de pus în execuție (utilizarea datelor BIM din Digital Twin).

Un singur loc pentru materiale, distribuite cu diferite părți interesate.

Livrarea de informații în portofoliul imobiliar.

Implementare-Digital-Twin-cadware-engineering

Proprietar privat

Rezultate urmărite

Clădiri mai eficiente și costuri la energie mai mici.

Posibile beneficii din implementarea Digital Twin

Implementarea renovării mai ușoară și mai fiabilă. Monitorizare continuă pentru a decide schimbările viitoare, reducerea timpului de construcție și a costurilor. Programare a următoarei renovări.

Punere în funcțiune mai ușoară. Mai puține reparații ad-hoc (proactive). Procese de selecție și decizie mai ușoare.

Date și simulări energetice actualizate pentru certificatele energetice în clădiri noi/modernizate.

Beneficii-din-implementarea-Digital-Twin-cadware-engineering

 Chiriaș/locatar

Rezultate urmărite

Sistemul operativ al casei.

Posibile beneficii din implementarea Digital Twin

Monitorizare și control centralizat al aparatelor conectate și al automatizărilor clădirilor.

Reducerea consumului de energie prin optimizarea personalizată a Explicit Demand Response, bazată pe (seria cronologică și) istoricul cererii de energie a chiriașului.