Ce este Digital Twin în AECOO

Printre cauzele care împiedică implementarea Digital Twin în sectorul AECOO (Arhitectură, Inginerie și Construcții, Proprietar și Operator) se numără lipsa definițiilor universale despre ceea ce este un Digital Twin cu aplicare la un activ de construcție sau infrastructură. Sunt necesare definiții clare și transparente pentru a dezvolta cadre fizico-digitale standardizate, protocoale de implementare aferente acestora, dezvoltare a codului software și, în sfârșit, realizarea de aplicații standardizate etc. Definițiile avansate iau în considerare metodologia BIM, integrând și extinzând standardele și procedurile actuale.

Digital Twin Prototype (DTP)

Acest tip de Digital Twin descrie un prototip al unui activ fizic. Conține seturile de informații necesare pentru a descrie și a crea o versiune fizică care reproduce versiunea virtuală.

Digital Twin Instance (DTI)

Acest tip de Digital Twin descrie un corespondent specific al unui produs fizic la care un Digital Twin individual rămâne legat/conectat pe toată durata de viață a produsului fizic respectiv.

Digital Twin Aggregate (DTA)

Acest tip de Digital Twin reprezintă agregarea tuturor DTI-urilor. Spre deosebire de DTI, DTA poate să nu fie o structură de date independentă, ci o structură abstractă care are acces la toate DTI-urile și le interogează fie ad-hoc, fie proactiv.

Digital Twin Environment (DTE)

Acesta este un spațiu de aplicații fizice integrate, multidomeniu pentru operarea în Digital Twin, practic, în două scopuri principale:

  • Predictiv: DT-ul ar fi folosit pentru a prezice comportamentul și performanța viitorului produs fizic.
  • Interogativ: DTI-ul ar putea fi interogat pentru istoricul actual și trecut. Acest lucru s-ar aplica atât pentru DTI, cât și pentru DTA.

Digital-Twin-in-AECOO-cadware-engineering

Definiții relevante IS0-19650 legate de modelarea informațiilor despre construcții (BIM)

Information model (IM)

Set de depozite de informații structurate și nestructurate care sunt recuperabile ca fișier sau sistem de stocare pentru aplicații într-o ierarhie.

Building Information Modelling (BIM)

Utilizarea unei reprezentări digitale partajate a unui activ construit pentru a facilita procesele de proiectare, construcție și operare cu scopul a forma o bază de încredere pentru decizii.

Building Information Model (BIM)

Depozit de informații constând într-o reprezentare bazată pe obiect a caracteristicilor funcționale și fizice ale unui activ gândit pe întregul său ciclu de viață.

Project Information Model (PIM)

Model de informații referitoare la etapa de livrare a clădirii care oferă o arhivă a proiectului pe termen lung care poate fi auditată, inclusiv detalii despre geometria proiectului, locația cerințelor de performanță a echipamentelor pe parcursul ciclului de viață, detaliile despre metoda de construcție, programarea și consultarea sistemelor, componentelor și echipamentelor instalate și cerințele de mentenanță.

Asset Information Model (AIM)

Model de informații referitoare la etapa operațională a clădirii, care conține procese strategice și de zi cu zi de gestionare a activelor, cum ar fi registrele echipamentelor, costurile de mentenanță cumulate, înregistrările datelor de instalare și întreținere și detalii de proprietate.

BIM Execution Plan (BEP)

Un plan care explică modul în care aspectele de management al informațiilor pentru un proiect vor fi realizate de echipa de livrare.

arhitectura-constructii-digital-twin-cadware-engineering

Exchange Information Requirements (EIR)

Cerința de a genera informații despre proiect într-un mod în care poate fi încorporat în lucrări contractuale care sunt aliniate cu evenimente la finalul livrării proiectului de construcție în diverse etape.

Common Data Environment (CDE)

Un sistem de stocare, recuperare și transfer de modele de informații, partajate între părți, pe baza interoperabilității între platforme tehnologice, constând astfel în multiple soluții tehnologice și fluxuri de lucru.

Model Federation

Crearea unui model de informații compozit din depozite de informații separate, pentru a reuni diferite elemente BIM și seturi de date aferente în mediul comun de date.

Quality Check

Proces de comparare a depozitelor de informații din mediul comun de date cu planul de livrare a informațiilor și standardele, metodele și procedurile agreate.

Formatele de organizare a datelor pentru procesele BIM

Industrial Foundation Class (IFC)

IFC este un format de fișier bazat pe obiecte cu un model de date dezvoltat de buildingSMART (fostă International Alliance for Interoperability, IAI) pentru a facilita interoperabilitatea în industria AECOO și este folosit în mod obișnuit ca format standard în proiectele bazate pe Building Information Modelling (BIM). Specificația modelului IFC este disponibilă public. Aceasta este înregistrată conform standardului ISO 16739-1:2018.

BIM Collaborative Format (BCF)

BCF este folosit pentru a face schimb de subiecte, cum ar fi probleme, scene etc., între diferite aplicații software BIM. Este un format de fișier deschis care permite adăugarea de comentarii, capturi de ecran și multe altele peste layerul model IFC pentru o mai bună comunicare între părțile care coordonează. Formatul de colaborare BIM a fost transmis la BuildingSMART în cadrul noii „Scheme de afiliere” pentru a deveni o specificație oficială BuildingSmart.

Digital-Twin-Constructii-cadware-engineering

OpenBIM®

OpenBIM® este o abordare cooperativă pentru proiectarea, realizarea, operarea și întreținerea în colaborare a clădirilor, bazată pe standarde și fluxuri de lucru deschise, care permit diferitelor părți interesate ale unui proiect să-și partajeze datele, cu orice software compatibil BIM. Această abordare colaborativă, definită de BuildingSmart International, își propune să îmbunătățească calitatea clădirilor și infrastructurilor, în special prin contribuția la reducerea riscurilor de erori în timpul fazelor de modificare sau coordonare multidisciplinară, oferind în același timp oportunități interesante proprietarilor publici și privați de a compara ofertele de proiecte.

COBie

COBie este o abreviere pentru schimbul de informații Construction-Operations Building (Construcții-Operațiuni Clădire). Standardul COBie, o specificație utilizată în transmiterea informațiilor de Facility Management. Standardul COBie a fost dezvoltat inițial în SUA, iar BS 1192-4 reprezintă implementările COBie din Marea Britanie. COBie furnizează o structură comună pentru schimbul de informații despre facilitățile noi și cele existente, inclusiv clădiri și infrastructură.

IDM/MDV

ISO 29481-1 definește Manualul de livrare/furnizare a informațiilor (IDM) ca o documentație care surprinde procesul de afaceri și oferă specificații detaliate ale informațiilor pe care un utilizator care îndeplinește un anumit rol ar trebui să le furnizeze într-un anumit punct al unui proiect. O definiție de vizualizare a modelului (MVD) este un subset al schemei generale IFC pentru a descrie schimbul de date pentru o anumită utilizare sau flux de lucru, restrângând domeniul de aplicare în funcție de nevoia destinatarului. MVD, definește un subset al schemei IFC, care este necesar pentru a satisface una sau mai multe cerințe de schimb ale industriei AEC. Metoda folosită și propagată de BuildingSmart pentru a defini astfel de cerințe de schimb este Manualul de livrare a informațiilor, IDM (și ISO 29481).

Digital-Twin-cadware-engineering

International Framework for Dictionaries (IFD)

Cadrul internațional pentru biblioteca de dicționare. Biblioteca IFD oferă flexibilitatea necesară pentru un model de informații despre clădiri (BIM) bazat pe IFC, permițând legătura între model și diferite baze de date cu date specifice proiectului și produsului. Biblioteca IFD oferă o îmbogățire a modelului care va permite analize în avans, simulare și verificări de proiectare într-o fază foarte timpurie. ISO 12006-3:2007 specifică un model informațional independent de limbă, care poate fi utilizat pentru dezvoltarea dicționarelor utilizate pentru stocarea sau furnizarea de informații despre lucrările de construcții.