Civil 3D – Crearea de suprafețe exacte

Când creați un proiect în Civil 3D aveți aproape întotdeauna nevoie să generați o suprafață. De ce să nu scurtați timpul proiectului dvs. adăugând o setare la șablonul Civil 3D astfel încât să puteți utiliza întotdeauna o configurație standard pentru a crea o suprafață exactă și ușor de utilizat?

Când creați o suprafață, aceasta este create ca setare de bază a șablonului.

(creați suprafață, faceți clic dreapta pe „Surface properties”, fila „Definition”, extindeți opțiunea „Build”).

Setările pe care le vom modifica sunt: „Use maximum angle” /” Folosiți unghiul maxim” și”Use maximum length” /„Utilizați lungimea maximă”. Aceste două setări afectează modul în care este construită și afișată o suprafață de lucru cât mai exactă.

Dar ce fac aceste setări?

 • Use maximum angle / Folosiți unghiul maxim:

Aceasta stabilește „unghiul maxim” între liniile TIN de triangulare și, prin urmare, conturul suprafeței create este raportat la conturul definit de acest unghi.

 • Use maximum length / Folosiți lungimea maximă:

Similar cu „unghiul maxim de utilizare”, aceasta funcție definește lungimea liniilor TIN de triangulare și, de asemenea, definește conturul în cadrul acestei suprafețe.

Aceste setări pot fi personalizate într-un mod diferit și pot fi găsite în:

Tool space

Settings Tab

Surface/Suprafaţă

Commands/Comenzi, faceți clic dreapta

Create Surface/Creați suprafață și faceți clic pe Edit Commnads Settings/Editați setările comenzilor

Build Options /Opțiuni de construire

Meniul Build Options:

 • Copy Deleted Dependent Objects / Copiați obiecte dependente șterse

Specifică dacă un obiect desenat este copiat sau nu în elementul de definire a suprafeței atunci când obiectul este șters din desen:

 • Exclude Elevations Less Than / Excludeți cotele mai mai mici decât

Specifică dacă o creștere mai mică decât o anumită valoare ar trebui exclusă atunci când suprafața este construită. Faceți clic pe Yes pentru a exclude creșteri mai mici decât valoarea specificată în câmpul Elevation< atunci când suprafața este construită.

Notă: Setările Exclude Elevations Less/Greater Than nu sunt aplicabile suprafețelor create prin importarea unui fișier TIN sau LandXML. Aceste opțiuni sunt inactive atunci când primul Operation Type listat în Definition Tab este „Import XML File” sau „Import Legacy TIN”.

 • Elevation< / Altitudine <

Specifică valoarea care trebuie exclusă atunci când proprietatea Exclude Elevations Less Than este setată pe Yes.

 • Exclude Elevations Less Than /Excludeți creșteri mai mari decât

Specifică dacă o creștere mai mare decât o anumită valoare ar trebui exclusă atunci când suprafața este construită. Faceți clic pe Da pentru a exclude creșteri mai mari decât valoarea specificată în Elevations> când suprafața este construită.

 • Elevations> /Altitudine>

Specifică valoarea care trebuie exclusă atunci când proprietatea Exclude Elevations Less Than este setată pe Yes.

 • Use maximum angle / Utilizați unghiul maxim

Specifica dacă triunghiurile de pe marginea exterioară a TIN vor fi evaluate pentru a vedea dacă acestea depășesc unghiul maxim între liniile TIN adiacente. Dacă Utilizarea unghiului maxim este setată pe Da, triunghiurile de pe marginea exterioară a TIN sunt evaluate. Un triunghi este eliminat din TIN dacă unghiul care este orientat spre marginea marginii depășește unghiul maxim specificat. Acest proces este iterativ, astfel încât atunci când un triunghi este eliminat, expunând unul sau două noi margini de frontieră, noile triunghiuri de frontieră sunt testate și eliminate după același criteriu.

Această operație evaluează triunghiurile care limitează limitele exterioare. Triunghiurile de pe limitele interioare nu sunt afectate de această operațiune.

Notă: Pentru o ilustrare a efectului acestei setări, consultați Editarea setărilor caracteristicilor – caseta de dialog de suprafață.

 • Maximum angle between adjacent TIN lines / Unghi maxim între liniile TIN alăturate

Specifică unghiul maxim de utilizat pentru opțiunea Utilizare unghi maxim. Un triunghi este eliminat din TIN dacă unghiul care este orientat spre marginea suprafeței depășește unghiul maxim specificat.

Notă: Dacă ambele opțiuni Lungimea maximă a triunghiului și Utilizarea unghiului maxim sunt setate pe Da, atunci operațiunile Utilizare unghi maxim sunt finalizate înainte de operațiile Utilizare lungime maximă triunghi.

 • Use Maximum Triangle Side Length / Utilizați lungimea maximă a triunghiului

Specifică dacă triunghiurile de suprafață care depășesc lungimea specificată de proprietatea Lungime maximă a triunghiului sunt eliminate din limita suprafeței. Faceți clic pe Da pentru a elimina triunghiurile cu o lungime mai mare decât valoarea specificată în Lungimea maximă a triunghiului atunci când suprafața este construită.

 • Maximum Triangle Length / Lungimea maximă a triunghiului

Specifică lungimea triunghiului utilizat atunci când proprietatea Utilizare lungime maximă triunghi este setată pe Da.

 • Convert Proximity Breaklines to Standard / Convertiți scadențele de proximitate în standard

Specifica dacă liniile de proximitate sunt convertite în pachetele standard atunci când este construită suprafața. Pentru mai multe informații, consultați Despre pauze. Faceți clic pe Da pentru a converti liniile de proximitate în pachetele standard.

 • Allow Crossing Breaklines / Permiteți traversarea pauzelor

Specifică dacă liniile de întrerupere pot fi încrucișate. Faceți clic pe Da pentru a activa corecția liniilor de întrerupere atunci când acestea apar. Dacă o nouă linie de rupere atinge o linie de separare existentă, puteți specifica ce altitudine să utilizați în punctul de intersecție calculat. Locația coordonatelor XY este calculată și altitudinea este setată de proprietatea Elevation To Use.

Sursa